شرکت AFID ایرانیان (APS Iran) در سال ۱۳۹۰ تاسیس یافته و دسترسی به عموم فناوری‌های پیشرفته ساخت بین المللی را دارد. این شرکت نمایندهٔ رسمی‌ شرکت استرالیا پریسترسینگ سرویس در ایران است و معرف تکنولوژی بتن پس کشیده و بتن پیش تنیده استرالیا است.

شرکت APS از مجموعه‌های پیشرو در صنعت ساختمان و سازه‌های Prestressing & Post Tension در دنیا به حساب می‌آید که در سال ۱۹۸۲ در شهر سیدنی استرالیا تاسیس یافته است.