سازه های بتنی پس‌کشیده

کف‌های صنعتی و فونداسیون‌های پیش کشیده – Industrial Pavements and Prestressed Foundations

استفاده از سیستم پس کشیدگی در ساخت کف‌های صنعتی و فونداسیون پیش تنیده در دنیا بسیار متداول می‌باشد. وجود نیروهای زیاد و بارهای سنگین در برج‌ها، ساختمان‌های بلند و سازه‌های سنگین عمرانی موجب می‌شود که فونداسیون دارای ابعاد بزرگی بوده و مصرف آرماتور و بتن در آن‌ها زیاد باشد. پیش کشیدن یا پس کشیدن فونداسیون‌ها باعث کاهش ابعاد و صرفه‌جویی قابل توجهی در این زمینه می‌گردد.

شمع و سرشمع‌های پیش کشیده – Prestressed Piles and Pile heads

تکنولوژی شمع و سرشمع‌های پیش تنیده APS در سازه‌های ساختمانی و عمرانی قابل استفاده می‌باشد. پیش تنیده‌کردن شمع و سرشمع‌ها نه تنها باعث کاهش ابعاد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌گردد بلکه از نشست ساختمان‌ها و سازه‌های سنگین نیز پیشگیری می‌نماید.

شمع‌های پیش تنیده به دو صورت موقت و دائمی قابل اجرا هستند.

مزایای شمع‌های پیش تنیده یا پس کشیده

وزن کم

دوام و پایایی

کاهش هزینه اجرا

سرعت بالای اجرا

نفوذناپذیری بتن

حمل و نقل آسان و سریع

کنترل دقیق ترک و افزایش کیفیت

کاهش قالب‌بندی و بتن‌ریزی

Permanent Pile

Temporary Pile

مقایسه شمع‌های بتنی با شمع‌های پیش تنیده

ضعف اصلی بتن مقاومت کششی آن است؛ شمع‌های بتنی در هنگام حمل و نقل و کوبش در معرض تنش‌های کششی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گیرند که باعث افزایش ترک در این نوع شمع‌ها می‌شود. برای افزایش مقاومت کششی شمع‌های بتنی می‌توان از روش‌های محتلف دیگری نیز استفاده کرد. یکی از این روش‌های دیگر پیش تنیدگی است. منظور از پیش تنیدگی اعمال نیروی کششی به استرندهای فولادی قبل از گیرش بتن است که باعث می‌شود پس از اتمام گیرش اولیه در بتن نیروی فشاری متناسبی بوجود آید، این به معنای آن است که احتمال بروز ترک در شمع‌های بتنی پیش تنیده در حین جابجایی یا کوبش بسیار بسیار کمتر از شمع‌های بتنی معمولی می‌باشد.