توضیحات پروژه

مساحت: ۲۲,۰۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۶ طبقه

مساحت زمین: ۲,۲۰۰ مترمربع

بلند ترین دهانه‌: ۱۳ متر