سیستم پیوسته – Bonded System

سیستم پیوسته در دال‌های ساختمانی استفاده می‌شود و معمولاً شامل ۳، ۴ یا ۵ رشته استرند می‌باشد. کاربرد این سیستم معمولا در دال برج‌های مسکونی، تجاری، اداری، پارکینگ‌های طبقاتی، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها بکار گرفته می‌شود. استفاده از این سیستم مصرف آرماتور و بتن را کاهش می‌دهد که باعث کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش کنتزل ترک و افزایش ضریب ایمنی ساختمان می‌شود.

سیستم ناپیوسته – Un Bonded System

سیستم ناپیوسته عموماً شامل ۱ استراند می‌باشد که دارای روکش پلی اتیلن و پوشش مخصوص ضد خوردگی بوده که معمولاً باعث جلوگیری از خوردگی استرند می‌شود. این سیستم جهت اجرای سازه‌های مختلف از قبیل: پل‌ها، مخازن، کف‌های صنعتی، فونداسیون‌ها، دیوارهای برشی، تیرها، ترمیم و دال‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم بیشتر در سازه‌هایی استفاده می‌شود که دارای مقاطع‌های ضخیم بتنی هستند.

سیستم چند رشته ای – Multi Strand System

این سیستم معمولا شامل ۱ تا ۴۸ رشته استرند می‌باشد و کاربرد آن عموما در اجرای پل‌ها، سازه‌های دریایی، سدسازی، مخازن نفت، آب و گاز می‌باشد. این روش موجب افزایش دهانه و بارگذاری و کاهش خیز المان‌های مربوطه می‌گردد و همچنین به علت نیاز کمتر به نیروی انسانی باعث کاهش هزینه‌های ساخت نیز می‌شود.