پانل کامپوزیت سه بعدی

پانل های کامپوزیت سه بعدی از سوی شرکت دانش بنیان نوآوران صنعت سیلک، به عنوان یک صفحه پوششی با عملکرد سازه ای در سقف های دارای تیرریزی با تیرچه نورد سرد و یا پروفیل های متداول فولادی، با رعایت شرایطی که در ادامه این مطلب ارائه خواهد شد، به کار گرفته می شود

الزامات پانل كامپوزيت سه بعدی مشتمل بر پارچه بافته شده با نخ شيشه و رزين اپوكسی به عنوان پوشش سازه ای

 1. پانل های کامپوزیتی از پارچه سه بعدی بهفته شده با نخ شیشه و رزین اپوکسی، تشکیل شده است که دارای ساختاری 2 لایه با بار های واصل می باشد. میزان ضخامت پارچه سه بعدی 3.2 سانتیمتر و وزن آن 1.9 کیلوگرم بر متر مربع است.

همچنین ضخامت کل پانل کامپوزیتی پوشش دهنده سقف همراه با رزین 28 میلیمتر و وزن هر متر مربع آن 3.9 کیلوگرم می باشد. شایان ذکر است که با اضافه شدن مواد خود اطفاء، وزن تمام شده صفحه تا 4.5 کیلوگرم بر متر مربع نیز افزایش خواهد یافت. چنانچه از ژل کت بهره گیری شود، وزن هر متر مربع تقریبا تا 5.8 کیلوگرم می رسد.

 1. حداقل مشخصات نخ، پارچه و رزین بر اساس جدول زیر صورت می گیرد:

الف: ویژگی های نخ مصرفی: این ویژگی ها جهت نخ های شیشه نوع E بسته به قطر تک رشته ها و درصد ترکیب بسته به تولید کننده، متغییر می باشد. حداقل مقادیر قابل قبول ویژگی فیزیکی و مکانیکی نخ در جدول شماره 1 ارائه شده است.

جدول 1_ ویژگی های مکانیکی و حرارتی نخ های E-Glass

نوع نخ

مقاومت کششی

(MPa)

مدول کششی

(GPa)

دانسیته

(kg/m3)

ازدیاد طول تا پارگی

(0/0)

درجه حرارات ذوب

(0C)

نسبت پواسون

E-Glass

2500_3500

70_81

2540

3/3

1159

0/27

ب: ویژگی های پارچه سه بعدی در جدول شماره 2 آمده است.

جدول 2_ ویژگی ساختاری پارچه

نخ

جنسیت

نمره

تراکم

وزن پارچه

(gr/m2)

ضخامت پارچه (cm)

تار (Warp)

E-Glass

600 (Tex)

3/2 (/cm)

1954+-12

3/2

پود (Weft)

E-Glass

600 (Tex)

4/2 (/cm)

1954+-12

3/2

خاب (Pile)

E-Glass

600 (Tex)

4/3 (/cm2)

1954+-12

3/2

ج: ویژگی های فنی رزین اپوکسی مصرفی در جدول شماره 3 مشخص گردیده.

جدول 3_ ویژگی مکانیکی رزین اپوکسی YD128

رزین

مقاومت کششی

(MPa)

مدول کششی

(GPa)

دانسیته

(kg/m3)

ازدیاد طول تا پارگی

(0/0)

مقاومت فشاری

(MPa)

مقاومت خمشی

(MPa)

YD128

85

10/5

1/12

0/8

190

112

 1. مشخصات کامپوزیت چه از نظر ضخامت و وزن پانل و چه از لحاظ نوع رزین و نسبت وزنی اختلاط، مطابق با جدول شماره 4 صورت انجام می شود.
جدول 4_ ضخامت و وزن پانل، نوع و نسبت وزنی اختلاط

ضخامت کامپوزیت

(cm)

نسبت وزنی اختلاط رزین و پارچه

نوع رزین

وزن کامپوزیت

(gr/m2)

2/8

50-50

اپوکسی YD128

3908+-50

 1. بر اساس آزمون های واکنش در مقابل آتش و جای گذاری اینگونه پانل های کامپوزیتی در دسته مصالح قابل سوختن و همچنین امکان دستیابی به مقاومت 1 ساعته در برابر آتش با رعایت تهمیدات ذکر شده در این ضوابط، سیستم ساختمانی دارای سقف تشکیل شده از این نوع پانل ها، قادر خواهند بود بسته به طراحی و جزئیات دیگر اجزای ساختمان در ساختار های نوع 5_الف و 5_ب با توجه به بند سوم مقررات ملی ساختمان ایران صورت می گیرد.

بدین ترتیب رعایت محدودیت های مساحت، ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان جهت اینگونه ساختار مطابق با جدول 2_3_4 بند سوم، الزامی است.

 1. لبه های اطراف هر قطعه از پانل کامپوزیتی، باید با رزین یه ضخامت حداقل 1 سانتیمتر، پر گردد.
 2. مطابق با آزمون های انجام شده و به جهت دستیابی به مقاومت در مقابل آتش حداقل 1 ساعت برای سیستم سقف متشکل از این نوع پانل های کامپوزیتی، الزامی می باشد. همچنین بر روی این پانل ها کفسازی معادل حداقل 1 ملات ماسه سیمان به ضخامت 3 سانتیمتر همراه با پوشش سرامیک باید اجرا شود.

در بخش زیر پانل ها یعنی حدفاصل پانل و تیرچه نورد سرد، باید 1 لایه پشم سنگ با چگالی حداقل 120 کیلوگرم بر متر مکعب و ضخامت 5 سانتیمتر جای گرفته و در زیر تیرچه های فلزی سقف نیز باید 2 لایه تخته گچی با حداقل 3 سانتیمتر نصب گردد. این تخته های گچی باید حتما به صورت یکپارچه و بدون سوراخ و منفذ، تعبیه شوند. الزامی بوده که اجزای اطراف سقف، از بغل با 2 لایه تخته گچی یا حداقل 2 سانتیمتر اندود ماسه سیمان، مورد محافظت قرار گیرد.

 1. باید تیرچه های نورد سرد با مقطع C در فاصله های حداکثر 40 سانتیمتری جای گیرند. عرض پانل های کامپوزیتی باید به صورتی باشد که حداقل 2 دهانه 40 سانتیمتری را پوشش دهند و در هر شرایطی، باید لبه های پانل که به موازات جهت تیرچه های سقف بوده، تیرچه دوبل را پیش بینی کند.

متصل شدن پوشش کامپوزیتی به تیرچه ها، باید از طریق پیچ های خودکار با حداقل نمره 8 سعنی قطر 4/2 میلیمتری با واشر به قطر خارجی 45 میلیمتر در فاصله های 30 سانتیمتری در طول هر تیرچه انجام پذیرد. همچنین باید تمامی پیچ های خودکار به تعداد 3 رزوه از ضخامت ورق تیرچه های نورد سرد، عبور کنند. اگر از تیرریزی با پروفیل های استاندارد نورد گرم فولادی بهره گیری شود، پیچ هایی با ابعاد و مقاومت معادل پیج های ذکر شده که دارای قابیلت نفوذ پذیری و عبور بال پروفیل فولادی را دارند، در فواصل تعیین شده، قابل استفاده خواهند بود.

 1. نباید از فضای بالای تخته های گچی اشاره شده در جزئیات اجرایی بالا، به منظور عبور تاسیسات، نصب لامپ روشنایی و… استفاده گردد. زیرا حفظ یکپارچگی تخته های گپی الزامی می باشد.
 2. با توجه به شروع تغییر شکل و پایین آمدن میزان مقاومت این نوع پانل های کامپوزیتی در دما های نسبتا بالا همچون دمای بالا تر از 80 درجه سلسیوس باید تمهیدات لازم به منظور جوگیری از رسیدن دمای این پانل ها به دما های بحرانی در دوره بهره برداری، همانند عدم عبور تاسیسات و لوله های آب گرم از مجاور اینگونه پانل خای کامپوزیتی، لحاظ گردد.
 3. باید دیواره های غیر باربر که بر روی این مدل سقف ها اجرا می شود، از توع سبک با حداکثر وزن واحد سطح 70 کیلوگرم بر متر مربع باشد.
 4. در پروسه اجرای دیوار های غیر سازه ای روی کف، هر نوع اتصال مکانیکی که به منظور اتصال دیوار و کف پیش بینی می شود، باید توسط اتصال با تیرچه های نورد سرد تامین گردد، چرا که ایجاد اتصال مکانیکی با لایه کامپوزیتی مجاور نمی باشد.
 5. از تاثیر پانل های کامپوزیتی در تحمل بار های درون صفحه نشات گرفته از زلزله، باید اجتناب شود. از همین رو الزامی بوده که با تمهیداتی همچون ایجاد اعضای ضربدری و یا بلاکینگ بر روی تیرچه های نورد سرد، طلبیت سقف را تامین کرد.