سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده

سیستم پس کشیده از رایج ترین روش های ساخت و ساز در جهان بوده که از رشد بسیار بالایی در میان دیگر روش های اجرای سازه، برخوردار می باشد.

در این سیستم کابل های تنیده شده، پس از عملیات بتن ریزی و دستیابی بتن به مقاومت مورد نظر با استفاده از جک های هیدرولیکی، کشیده خواهند شد.

از مهم ترین و اصلی ترین مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • امکان ستون گذاری نامنظم
 • اجرای سازه های سبک تر
 • سرعت بالای اجرا
 • عدم نیاز به قالب بندی در کارگاه ها
 • ایجاد کنسول های بلند تر با لبه هایی در اشکال نامنظم
 • افزایش مقاومت سازه
 • تست سازه پیش از بارگذاری
 • کاهش هزینه های ساخت
 • امکان طراحی های متنوع در پلان ها
 • افزایش عمر ساخت
 • کاهش ضخامت دال
 • سهولت در اجرای بیشترین حد خروج از مرکزیت در استرند ها
 • مقاومت زیاد در برابر زلزله و خوردگی
 • کاهش ترک خوردگی ها
 • کاهش نیروی پیش تنیدگی نشات گرفته از اصطکاک

الزامات سیستم سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده

 1. بهره گیری از سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده در سازه هایی با اسکلت بتن مسلح موجود در استاندارد 2800 ایران مجاز می باشد. رعایت ضوابط و محدودیت های لرزه ای مربوط به این مدل ساختمان ها، بر اساس استاندارد 2800 ایران و بند نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “طراحی و اجرای ساختمان های بتن آرمه” الزامی بوده و در ساخت، طراحی و اجرای اسکلت این سازه ها نیز باید ضوابط آیین نامه ACI 318_08 و بند نهم مقررات ملی ساختمان ایران، رعایت گردد.
 2. با توجه به استاندارد 2800 ایران، استفاده از این نوع سیستم سقف در کنار ستون های بتن آرمه به عنوان سیستم قاب خمشی منحصرا در سازه های 3 طبقه و یا کوتاه تر از 10 متر، مجاز می باشد. چنانچه از این حد تجاوز شود، تنها زمانی بهره گیری از این سیستم مجاز بوده که مقابله با انواع نیرو های جانبی وارده از طریق دیوار های برشی بتن مسلح انجام پذیرد.
 3. مشخصات و ویژگی های مصالح مورد نیاز در این مدل سیستم سقف، باید مطابق با استاندارد ASTM باشد.
 4. رعایت حداقل رده بتن مصرفی معادل C30 در اعضای بتن آرمه پیش تنیده؛ الزامی می باشد.
 5. در خصوص طراحی، ساخت و اجرای سیستم سقف بتنی از نوع پس کشیده، بایست ضوابط آیین نامه ACI 318_08، راهنمای طراحی PTI و PCI، آیین نامه طرح و محاسبه اعضای بتن پیش تنیده، مباحث نشریه شماره 250 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (بخش الحاقی آیین نامه بتن ایران {آبا}) و بند نهم مقررات ملی ساختمان ایران رعایت گردد.
 6. بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم ساختمان های حاصله به ترتیب باید مطابق با بند ششم مقررات ملی ساختمان ایران یا عنوان “بار های وارده بر ساختمان” و استاندارد 2800 ایران اعمال شود.
 7. رعایت ضوابط دیافراگم صلب در این نوع سیستم سقف بر اساس استاندارد 2800 ایران الزامی است.
 8. لحاظ کردن تمهیدات مورد نیاز و همچنین نظارت جهت برنامه ریزی اصولی و دستیابی به کیفیت مناسب بتن اطراف مهار های انتهایی کابل ها، ضروری می باشد.
 9. متصل شدن این نوع سیستم سقف ب اسکلت سازه ای ساختمان ها، باید به نحوی باشد که بار های ثقلی وارده به سهولت از طریق سیستم سقف تحمل شده و به سیستم باربر ثقلی منتقل شود.
 10. اتصال سیستم سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده به سیستم مقاوم در برابر بار های جانبی سازه باید به گونه ای باشد که ظرفیت انتقال بار های جانبی دیافراگم سقف به سیستم بار بر جانبی فراهم گردد.
 11. رعایت محدودیت ابعاد بازشو های سقف و همچنین تمهیدات مورد نیاز در اطراف بازشو ها، مطابق با آیین نامه ACI 318_08 الزامی است.
 12. میزان مقاومت گسیختگی تضمین شده انواع فولاد های پیش تنیده نظیر: سیم بدون پوشش تنش زدایی شده، رشته هفت سیم بدون پوشش تنش زدایی شده یا رشته هایی از آن و میله فولادی پر مقاومت بدون پوشش باید مابین 1200 تا 2200 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد.
 13. کنترل نیروی کششی کابل ها باید از طریق جک های کالیبره شده به شکل دقیق صورت پذیرد.
 14. طراحیريا، ساخت و اجرای سیستم سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده باید با بهره گیری از تیم متخصص و آموزش دیده انجام شود و همچنین این سیستم در حین اجرا نیازمند کنترل کیفیت بسیار دقیق می باشد.
 15. به دلیل وجود کابل های پیش تنیده، تخریب سازه هایی از این قبیل بسیار دشوار و پرخطر بوده و حتما باید با استفاده از روش های خاص و توسط تیم فنی آموزش دیده انجام شود.
 16. توجه به موضوع افت در اعضای این نوع سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. محاسبه و پیش بینی میزان افت نشات گرفته از مواردی مانند: افت نیروی پس کشیدگی به علت اصطکاک میان کابل و غلاف، افت لفزش مهار انتهایی و فرو رفتن گوه گیر داری در ابتدا و انتهای کابل، افت به جهت شل شدگی فولاد یا کهولت کرنش، جمع شدگی بتن یا خزش، انقباض یا آب گرفتن بتن که به دلیل خروج آب از بتن به مرور زمان بوده، افت ناشی از تغییر شکل نسبی الاستیک بتن باید به صورت دقیق صورت گیرد.
 17. در بهره گیری از دال های تخت پیش تنیده از نوع پس کشیده، علی الخصوص در حالت بزرگ بودن دهانه و وجود نیرو های ثقلی قابل توجه، لحاظ کردن تمهیدات لازم جهت کنترل برش سوراخ کننده یا برش پانچ، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید بر اساس ضوابط آیین نامه ACI 318_08 و همچنین بند نهم مقررات ملی ساختمان ایران در این حوزه، رعایت شود.
 18. نگهداری و محافظت از کابل های پیش تنیده در برابر زنگ زدگی بسیار مهم است و باید به نحو موثری با توجه به آیین نامه ACI 318_08 اجرایی گردد. در هر صورت رعایت تمهیدات مورد نیاز مطابق با شرایط اقلیمی و محیط های دارای خورندگی ایران، الزامی می باشد.
 19. به منظور دستیابی به یک طرح بهینه از نظر مقدار مصالح، وزن و هزینه باید طراحی و اجرا به صورتی انجام شود که پیش تنیدگی کامل حاصل شده و بتوان از کل مقطع در فشار بهره برداری به عمل آورد.
 20. تمامی مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از نظر دوام، بهداشتی و زیست محیطی باید بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه های ملی و بین المللی معتبر، شناخته شده و مورد تایید، بکار گرفته شوند.
 21. الزامات مربوط به انرژی در پوسته خارجی سازه باید با توجه به بند نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “صرفه جویی در مصرف انرژی” رعایت گردد.
 22. رعایت بند سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “حفاظت از ساختمان در برابر حریق” و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای سازه در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، نوع کاربری و نحوه عملکردی اجزا ساختمانی، الزامی است.
 23. مطابق با بند هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “عایق بندی و تنظیم صدا” باید صدا بندی سقف مابین طبقات تامین شود.
 24. رعایت تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان ایران در مورد سیستم سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده، الزامی است.
 25. این مدرک شامل الزامات فنی این نوع سیستم سقف بوده که در هر پروژه باید رعایت گردد. همچنین اعبار آن تا 18 ماه بعد از تاریخ صدور می باشد.