اجرای ساختمان

گروه APS مجموعه پیشرو در ارائه خدمات تخصصی فنی و مهندسی‌ در اجرا و ساخت پروژه‌های پس کشیده و پیش تنیده می‌باشد. ارائه دادن طراحی‌های نوآورانه، روش‌های پیشرفته ساخت و به کارگیری مهارت‌های به روز مدیریتی این امکان را به ما داده تا بتوانیم پروژه‌های کارفرمایان محترم را به خوبی مدیریت و مقرون به صرفه اجرا کنیم.

گروه APS با استفاده از تجهیزات و قطعات نوین پس کشیده و پیش تنیده تلاش در ارائه خدماتی با کیفیت‌های بالا و به روز بین المللی را دارد‌ تا بتواند اطمینان و رضایت کارفرمایان را بدست آورد.