prestresing-02

پیش تنیدگی Prestressing چیست؟

پیش تنیدگی روشی است برای مسلح‌کردن بتن با فولاد مقاومت بالا که با ایجاد فشار در اعضای بتنی سازه باعث مقاومت بیشتر این اعضا در مقابل بارهای وارده می‌شود.

بتن پیش تنیده

مقاومت بتن در برابر فشار بالاست ولی در مقابل کشش ضعیف است. ایجاد پیش فشردگی در بتن با کابل‌های فولادی باعث می‌گردد بتن همواره در تنش فشاری باقی بماند و در نتیجه میزان باربری آن افزایش خواهد یافت. چون کابل‌ها در حالت فشرده قرار دارند و نیروی کششی را به نیروی فشاری تبدیل می‌کنند و هیچ ضعفی در مقطع بتن ایجاد نمی‌کنند و برای پیش فشرده یا پیش تنیده کردن بتن تحت بارهای بسیار زیاد به کشش می‌افتد و ترک نمی‌خورد.

مفهوم پیش تنیدگی

پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم به طوری که در اثر این تنش، مقداری از تنش‌های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می‌کند.
بتن مقاومت فشاری بسیار بالایی داشته ولی در کشش ضعیف می‌باشد. در یک تیر که تحت تأثیر لنگر خمشی ناشی از بار مرده و زنده قرار دارد، در پایین تیر کشش وجود دارد که برای مقابله با کشش و جلوگیری از گسترش ترک‌ها، منطقه تحت کشش مسلح می ‌گردد. اگر مقطع یک تیر بتن آرمه معمولی را در نظر بگیریم. قسمت بالای مقطع تحت فشار بوده و از باربری قسمت پایینی مقطع با توجه به ترک‌های به وجود آمده در آن صرف نظر شده و این قسمت در واقع تنها آرماتورها را در جای خود نگه داشته است. حال اگر توسط اعمال پیش تنیدگی نیروی فشاری مشخصی را از دو طرف مقطع وارد آوریم، می‌توان تنش کششی را در پایین تیر کاهش داده و یا اینکه آن‌را به کلی از بین برده و تبدیل به تنش فشاری کرد و بدین ترتیب از تمامی ظرفیت مقطع بتنی و نیز کابل‌های پیش کشیدگی استفاده نمود.