توضیحات پروژه

مساحت: ۶,۰۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۵ طبقه

مساحت زمین: ۶۵۰ مترمربع

بلند ترین دهانه‌: ۱۴ متر