پس کشیدگی Post Tensioning

سیستم پس کشیدگی از متداول‌ترین روش‌های ساخت در دنیا به شمار می‌آید و از رشد بسیار بالایی در بین سایر روش‌های ساخت برخوردار است. از جمله دلایل رشد سریع این سیستم می‌توان از:

  • سرعت بالای اجرا
  • کاهش هزینه های ساخت
  • افزایش عمر ساخت
  • مقاومت زیاد در برابر زلزله و خوردگی

اشاره کرد.

روش پس کشیدگی

در این روش بتن به دور غلاف یا داکت محتوی کابل‌ها ریخته می‌شود. وقتی بتن به مقاومت کافی رسید، کابل‌ها در دو نوبت کشیده شده و توسط گیره یا انکرهای مخصوص قفل می‌شوند. در این سیستم تمام نیروی کابل‌ها مستقیماً به بتن منتقل می‌شوند. با این روش کابل‌های پیش تنیده از میان غلاف یا داکت‌ها (لوله‌های اسپیرال) عبور می‌کند که داخل غلاف‌ها بعد از کشیده‌شدن کابل‌ها با گروت یا دوغاب پر می‌شوند. این سیستم برای کاربردهای تخصصی ساختمانی و سازه‌های عمرانی استفاده می‌شود.

مزیت پس کشیدن بر پیش کشیدن

مزیت پس کشیدن بر پیش کشیدن این است که می‌توان آنها را خمیده کرد تا در مسیر تنش قرار گیرند. به این ترتیب می‌توان بتن را به شکلی ریخت که کمترین حجم ممکن را داشته باشد.