توضیحات پروژه

کارفرما: شرکت آباد راهان پارس

مکان: شهر جدید پردیس, جاده قدیم رودهن, بعد از پمپ بنزین کمرد

زمان اجرا: سال ۱۳۹۲

طول تیرها: ۳۵ تا ۴۲ متر