توضیحات پروژه

مساحت زمین: ۳,۰۰۰ مترمربع

مساحت پروژه: ۴۵,۰۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۲۵ طبقه

دهانه متعارف: ۱۰٫۵ متر

بلندترین دهانه: ۱۴ متر