سیستم پس کشیدگی و پیش تنیدگی از متداول ترین روش های ساخت در دنیا به حساب می آیند و از رشد بسیار بالایی در بین سایر روش های دیگر ساخت برخوردارند. از جمله دلایل رشد سریع این سیستم می توان از:

 • سرعت بالا اجرا
 • کاهش هزینه های ساخت
 • افزایش عمر ساختمان
 • مقاومت زیاد در برابر زلزله و خوردگی اشاره کرد

مزایای معماری سیستم بتنی پس‌کشیده و پیش تنیده:

 • ایجاد سهولت و انعطاف پذیری در طراحی پلان و نما.
 • امکان ایجاد دهانه های بلندتر و وجود ستون های کمتر در سازه.
 • کاهش ارتفاع طبقات و کل ساختمان.
 • امکان ایجاد کنسول های بلندتر.
 • افزایش فضای مفید بهره برداری در سازه.
 • ایجاد فضای مناسب برای تامین پارکینگ های بیشتر.
 • حذف آویز تیرها و امکان استفاده از سقف کاملاً مسطح.
 • قابلیت استفاده در پلان های نامنظم و منحنی شکل.
 • امکان ایجاد بازشو های بزرگتر در سقف.
 • قابلیت استفاده از ستونهای خارج از محور.
 • قابلیت بیشتر عبور لوله ها و ادوات تاسیساتی.

.

مزایای سازه ای سیستم بتنی پس‌کشیده و پیش تنیده:

 • استفاده حداکثر و بهینه از ظرفیت مصالح بتنی و کابل ها.
 • کاهش ارتفاع تیرها و ضخامت دال های بتنی.
 • باربری بیشتر عضو پیش تنیده با هندسه مشابه نسبت به بتن مسلح.
 • کاهش وزن مرده ساختمان و مصالح مصرفی.
 • ایمنی بالاتر سقف یکپارچه بتنی در زلزله.
 • امکان ساخت قطعات سبک تر بتنی پیش ساخته.
 • کنترل خیز و تغییر شکل ها در سازه.
 • کنترل ترک خوردگی در سازه.
 • کاهش ارتعاش ناشی از بارهای ضربه ای و دینامیکی.
 • افزایش دوام بتن

.

مزایای اقتصادی سیستم بتنی پس‌کشیده و پیش تنیده:

 • کاهش قابل ملاحظه در مقدار آرماتور و بتن مصرفی.
 • کاهش قابل ملاحظه در زمان و هزینه نیروی انسانی بواسطه کاهش مقدار مصالح.
 • کاهش هزینه تمامی آیتم های ارتفاعی نازک کاری بدلیل کاهش ارتفاع سازه.
 • امکان ایجاد طبقات بیشتر تحت یک ارتفاع مجاز.
 • کاهش فوق العاده در زمان ساخت و ساز.
 • افزایش طول عمر مفید سازه.
 • افزایش سود دهی پروژه های ساختمانی بواسطه افزایش تعداد پارکینگ ها.
 • امکان احداث پروژه های تجاری با معماری خاص جهت جذب مشتری.