گروه APS خدمات انکرینگ خود را که شامل طراحی، نصب، اجرا و نظارت‌های دقیق مهندسی می‌باشد که به کارفرمایان محترم ارائه می‌دهد.

خدمات گروه APS شامل انکرینگ‌های موقت و دائمی بوده که عموماً برای انکرهای فلزی تا بار ۱۲۵Tons – 1250KN و انکرهای استرندی تا بار ۱۰,۰۰۰KN – 1000 Tons می باشد.

در شرایط نیاز به بارهای بیشتر، گروه APS توانایی طراحی، اجرا و فراهم‌کردن تجهیزات مربوطه را دارا می‌باشد.