همه چیز امکان پذیر است…

با جستجو و استفاده از جدید‌ترین و کارآمد‌ترین روش‌های ساخت و ساز، شرکت APS در تلاش است که پروژه‌های خود را فراتر از انتظارات مشتریان تکمیل و تحویل دهد.

اهداف ما

ارائه‌ برترین خدمات فنی و مهندسی به مشتریان برای اطمینان از رشد آینده.

ارزش‌های ما

 • ایمنی و رفاه
 • کیفیت
 • تخصص
 • احترام
 • پشتکار
 • محیط زیست

رفتارهای ما

 • عمل به وعده هایمان
 • استفاده از ابتکار
 • دقت عمل
 • فعال و پرشور

آرمان‌های ما

 • ارائه دادن خدمات رضایت‌بخش به مشتریان و ذی‌نفعان.
 • به عنوان شرکت پیشرو و منتخب در صنعت ساختمان شناخته شویم.
 • تشویق به تداوم در توسعه، نوآوری و برتری مجموعه.
 • افزایش ارزش افزوده پروژه‌هایمان.
 • فراتر از اهداف مجموعه عمل کردن.
 • آسیب نرساندن به مردم و محیط زیست.
 • رشد و پیشرفت.

استراتژی‌های ما

 • مدیریت صحیح و کار گروهی.
 • ارتقادادن متخصصین فنی و اجرایی‌مان.
 • تقویت روابط دوستانه و بلندمدت با مشتریان کنونی و جدیدمان.
 • تداوم توسعه فرایند‌ها و ابزار‌ها برای اطمینان از رشد و پیشرفت.
 • مدیریت بازار با بوجود آوردن خدمات نوآورانه و راه حل‌های مهندسی.